Στο Άψε Ψήσε

25ης Μαρτίου 78, 542 48

Ανατολική Θεσσαλονίκη - Μαρτίου

Στο Άψε ΨήσεΏρες Λειτουργίας

Δευτέρα 12:30-01:00
Τρίτη 12:30-01:00
Τετάρτη 12:30-01:00
Πέμπτη 12:30-01:00
Παρασκευή 12:30-01:00
Σάββατο 12:30-01:00
Κυριακή 12:30-01:00

Sign In